Home » Blog » Cacnio, Mateo

Cacnio, Mateo

“One blood, one body”

Plaster of paris
2021

 

In this work, the two elements are the figures symbolizing our ancestors and the current generation of us Filipinos. The background for each tile represents The Diliman commune (On top) and the Battle of Mactan ( at the bottom)

The illusion of the figures holding each other’s backs demonstrates our alliance and urge of us Filipinos to fight for justice and freedom from oppressors. It is in our body and soul that screams out for change whenever there are injustices that prevail in our society.

Parehong nagpakita ng pagtapak at paglabag sa karapatang pantao lalo na ng mga ordinaryong mamamayan at manggagawa.

Pilit na panghihimasok nang walang pahintulot at pag-aalinlangan. Dahas, pagpaslang, paglapastangan at krimen ay dinanas. Mga kamay na namimitig sumisimbolo sa kadakilaan at kasipagan ng mga ordinaryong manggagawa at mamamayan.

Mga kamay na nakatutok, simbolismo ng mga manlulupig at pagkamarahas na minsa’y nagparamdam ng takot at kalungkutan.

Ngunit kahit pa lumipas ang daang taon at magbago man ang panahon, patuloy paring laganap ang ganitong mga pangyayari ngayon. Nagkakaiba lamang ito ng anyo at paraan. Sa kasalukuyan tila naririto pa rin ang nakaraan, ordinaryong magsasaka katutubo o kahit manggagawa ay patuloy paring biktima at nalalapastangan. Mga produkto ng mapang-abusong kapangyarihan.

Mateo Cacnio is a student/ practicing artist from the College of Fine Arts, UP Diliman. He believes that every form of art is a canvas for expression where your soul can play around to create beauty.