Home » Blog » Escobal, Jhomelyn Faye

Escobal, Jhomelyn Faye

“Dayang Dinaya”

Gouache, Poster Paint & Chalk Pastel
2021

Ang Pilipinas bago pa man masakop ng mga dayuhan ay mayroon ng yaman, kultura at identidad.  Ang tagong yaman na ito’y umaakit sa kanila kung kaya’t hindi nila pinakawalan sa kanilang gapos ang Pilipinas; patuloy na gustong angkinin. 

 

Tayong mga Pilipino naman ay nagpa-alipin–’di lumaban. Lumuhan, nawatak, nagalit atnawalan ng kapangyarihan gumawa ng desisyon para sa sarili. Unti-unting nawawala ang pagkakakilanlan, patuloy na hindi makawala.

Jhomelyn is a first year student at UP Diliman College of Fine Arts taking up Visual Communication. She likes to bring life to stories by illustrating them and she aspires to be a book illustrator someday. Using poster paints and gouache as her main mediums, her artworks are mostly featuring of child-like wonder, colorful and festive.