Home » Blog » Yabut, Marie Joy Numerosa

Yabut, Marie Joy Numerosa

“Sa kabila ng pandemya”

New media – Procreate
2021

Bagaman mayroong banta sa kalusugan, tuloy pa rin ang pagpapakita ng katapangan ng UP laban sa estadong kumikitil sa, at nag-aalis ng karapatan ng mamamayan. Sinasalamin ng pagtugong ito ng UP ang katapangan at ibinuwis na mga buhay sa daang-daang taong pakikipagdima ng ating kasaysayan laban sa mapang-abusong maniniil.

Mariejoy Yabut is a Junior student in UP College of Fine Arts. She currently lives and works in Quezon City.