Home » Blog » Yerro, Alyssa

Yerro, Alyssa

“Alpas”

Acrylic
2021

Ang likhang ito ay may titutlong ÄLPAS”. Isang tagalog na salita na nangangahulugang “makalaya” o “makatakas sa pagkakagapos”. Ito ay may layuning ipakita ang sitwasuon ng mga Pilipino sa panahon ngayon, na may anino pa rin ng panahon noon. Binubuo ito ng mga simbolismo, nagsisilbing representasyon sa kung paano tayo naging malaya sa mga dayuhang sumakop sa atin, mga dayuhan na naniniwalang superyor sila, na hawak nila ang bansa sa kanilang mga kamay. Ngunit bakit ngayo’y kahit tayo’y malaya na, tila’y naliligaw pa rin tayo sa dagat ng katanungan ukol sa ating kalagayan bilang mga Pilipino?

Ang nakaraan ay maaring maulit, ito’y isang aral, nagsisilbing gabay at nagbibigay lakas para sa atin na mga mandirigma ng kasalukuyang panahon. Nawa’y maging kasing tapang tayo ni Lapu Lapu, at patuloy tayong manindigan katulad ng mga estudiyanteng lumaban noong Diliman Commune.

Alyssa Flores Yerro is a realist and a traditional artist from the city of Valenzuela, Philippines. Currently, she is a freshman taking up AA Visual Communication, in the College of Fine Arts at the University of the Philippines -Diliman. For the artist, art is a way for her to express herself, her emotions, and her personal experiences in life. She describes herself as expressive and passionate in the sense that her compositions always depict something about herself, her views, and her experiences in life, and she makes sure that she does not compromise her artwork’s quality. She’s still learning and expanding her means of expression through different art forms and materials. Currently, she’s specializing still life and portraiture, but still exploring her own style.